Pierwsze spotkanie z logopedą najczęściej odbywa się w formie konsultacji logopedycznej.

 

Podczas tego spotkania logopeda przeprowadza:

 

 • wywiad z opiekunem dziecka

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych dziecka

 • orientacyjne badanie słuchu

 • badanie artykulacji

 • ocenia kompetencje komunikacyjne

 

Konsultacja ma na celu ocenę rozwoju mowy oraz artykulacji dziecka. Po konsultacji rodzice uzyskują szczegółowe informacje o istocie zaburzeń językowych swojego dziecka oraz instrukcje jak pracować z dzieckiem w domu. Otrzymują również informację czy należy podjąć terapię logopedyczną lub zalecenie dodatkowych badań i konsultacji medycznych. Jeśli zachodzi taka potrzeba rodzice są informowani o konieczności przeprowadzenia pełnej diagnozy logopedycznej.

 

Ważne!

 

Niezwłocznie udaj się do logopedy jeśli Twoje dziecko:

 

 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy (nie powtarza sylab typu ba-ba-ba, da-da-da itd.)

 • po ukończeniu 1. roku życia nie wypowiada sylab i prostych słów

 • nie reaguje na proste polecenia, masz wrażenie, że ich nie rozumie

 • po ukończeniu 2. roku nie używa prostych słów typu mama, tata, baba (w tym wieku zasób słownika czynnego to ok. 50 słów)

 • między 2. a 3. rokiem nie tworzy prostych zdań (nie łączy rzeczownika z czasownikiem)

 • w 3. roku życia nie wypowiada którejś z samogłosek: a, o, e, i, y

 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć krótkiej historyjki obrazkowej, używa tylko prostych słów i równoważników zdań; nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ż, ć, dź, s, z, c, dz

 • między 5. a 6. rokiem nie wypowiada głosek: r, sz, ż, cz, dż

 

 

 

 

Sprawdź czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo.

Kiedy do logopedy?

https://drzewomowy.pl/kiedy-do-logopedy-

 

 

Konsultacja logopedyczna. 
Co to takiego ?

logo DRZEWO MOWY
logo DRZEWO MOWY
09 stycznia 2019

logopeda@drzewomowy.pl

logo DRZEWO MOWY
logo DRZEWO MOWY

731-993-791

 

UL. SOKOLSKA 3

KATOWICE